Kosten en vergoedingen

Vaak kan met 4 tot 6 behandelingen een aanzienlijke verbetering van klachten en functie (beweeglijkheid) bereikt worden. Er kan, vooral in het begin, enige napijn zijn, zodat meestal een interval van 1 week wordt aangehouden. Soms kan het nog sneller, maar het kan ook mogelijk zijn dat er wat meer behandelingen nodig zijn of dat onderhoud op langere termijn nodig is. Er wordt steeds naar gestreefd dat de patiënt zoveel mogelijk zelfstandig blijft en niet afhankelijk wordt van de behandelaar.


Kosten

De consulten/ behandelingen duren tot zo’n 30-45 minuten en kosten € 70,- per consult. Dit geldt voor de eerste 3 consulten, een evt. vierde consult kost €50 en een vijfde €40. Totale kosten per jaar max. €300. Waarschijnlijk wordt dit niet vergoed door de verzekering. Pijnklachten hebben daar geen prioriteit.

Heeft u alleen een basisverzekering dan vergoedt uw verzekering de ortho-manuele behandeling niet.