Kosten en vergoedingen

Vaak kan met 4 tot 6 behandelingen een aanzienlijke verbetering van klachten en functie (beweeglijkheid) bereikt worden. Er kan, vooral in het begin, enige napijn zijn, zodat meestal een interval van 1 week wordt aangehouden. Soms kan het nog sneller, maar het kan ook mogelijk zijn dat er wat meer behandelingen nodig zijn of dat onderhoud op langere termijn nodig is. Er wordt steeds naar gestreefd dat de patiënt zoveel mogelijk zelfstandig blijft en niet afhankelijk wordt van de behandelaar.


Kosten

De consulten/ behandelingen duren tot zo’n 30-45 minuten en kosten € 80,- per consult. De meeste verzekeraars vergoeden een gedeelte of volledig in een aanvullend pakket, maar er zijn grote verschillen tussen verzekeraars en per polis- pakket. Voordeel van het aanvullend pakket is dat het eigen risico niet geldt.

Vergoedingen variëren van € 40,- een percentage zoals 50% of 80% tot volledig, vaak met een maximum per jaar. U vindt de informatie in uw verzekeringspolis vaak onder het hoofdstuk Alternatieve Geneeswijzen, bij arts voor ortho-manuele geneeskunde, of onder Beweegzorg. Zie ook www.nvomg.nl

Heeft u alleen een basisverzekering dan vergoedt uw verzekering de ortho-manuele behandeling niet.